quality assurance with Tangen Engineering

Quality Assurance

Tangen Engineering sine ressurser har med sin samlede bakgrunn vært med på utvikling av en rekke teknologiprodukter og fulgt dem gjennom alle faser som et produkt har fra ide og fram til utfasing eller videreutvikling.

Selskapet har en innarbeidet og definert arbeidsmetode i forhold til gjennomføring av utviklingsprosjekter opp mot våre kunder, en del av dette systemet går på definering av ulike faser for prosjektgjennomføring. På denne måten brytes et stort prosjekt ned i definerte delmål som dermed gjør det lettere for våre kunder å følge med kontinuerlig under utviklingen. I tillegg til å ha et innarbeidet internt QA system på prosjektgjennomføring er staben også godt vant til å jobbe inn i andre definerte kunde-systemer i forhold til oppdragsutvikling.

Tangen Engineering har bistått flere selskaper med etablering av god kvalitetsstyring og involvert 3. part for ISO 9000 sertifisering.

Selskapet har også kontinuerlig prosjekter hvor 3. parts produktsertifisering av mekanikk, elektronikk og SW er en del av utviklingsprosjektet og oppdraget. 

Standarder vi er godt kjent med:

 • EN-61000-6-2:2019   Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-2: Generic standards – Immunity standard for industrial environments
 • EN-61000-6-2:2019   Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6-4: Generic standards – Emission standard for industrial environments
 • ETSI EN 301 489-3:2017 Electromagnetic compatibility (EMC) standard for radio equipment and services 9KHz to 40GHz
 • IEC 60079-0                EX – Part 0: Equipment – General requirements
 • IEC 60079-11              EX – Part 11: Equipment protection by intrinsic safety «i»
 • IEC 60079-25              EX – Part 25: Intrinsically safe electrical systems
 • ISO/IEC 80079-34      EX – Part 34: Application of quality management systems for Ex Product manufacturer
 • IEC 61508                   Functional safety
 • ISO 13849                   Safety of machinery
 • IEC 62745                   Requirements for cableless control systems of machinery
 • IPC-A-610                   Acceptability of Electronic Assemblies
 • ISO 9001:2015           Quality management systems – Requirements
 • ED-80                         Design assurance Guidance for Airborne Electronic Hardware
 • ISO/TS 16949             Automotive Quality Management