Oss på Tangen

Jan-Leithe-rund

Jan Leithe

Utviklingsleder

Vivian Larsen-1

Vivian Larsen

Daglig leder

Per Steinar Valstad

Produksjonsleder

Jon-Torgeir-Honne-rund

Jon Torgeir Honne

Utviklingsleder Elektronikk HW

Roar Larsen

Senior SW ingeniør 

Roger-Sinnes-rund

Roger Sinnes

senior mekanisk design

Arve-Leren-rund

Arve Leren

Salgssjef

Jan-Leithe-rund

Jan Leithe

Utviklingsleder

Jan er involvert som senior teknolog i de fleste prosjekter selskapet gjennomfører. Med sin varierte og lange arbeidserfaring har han tilegnet seg bred kompetanse innen SW utvikling, elektronikk HW og industrialisering av teknologiprodukter 

Jan er godt kjent av mange teknologibedrifter i Midt-Norge og satt spor etter seg i flere kjente foretak 

Etter mange års utviklingsarbeid av trådløse styresystemer har Jan blant annet dybdekunnskap knyttet til utvikling av sikkerhetskritisk SW som har krav til sertifisering opp mot ulike standarder som IEC 61508, 13849 etc.  

I senere tid har Jan også fått ansvar for FPGA programmering når dette har vært teknologi benyttet i selskapets leveranser. 

Jan har en unik evne til å se helheten i utviklingsprosjekter og er ofte brukt som sparringspartner for våre kunder. 

Jon-Torgeir-Honne-rund

Jon Torgeir Honne

Utviklingsleder Elektronikk HW

Jon Torgeir er utdannet sivilingeniør ved NTNU innen elektronikk og telekommunikasjon og har gjennom mange år tilegnet tung erfaring innen design av elektronikk. 

Etter å ha realisert utallige produkter gjennom sin karriere, nyter Tangen Engineering godt av Jon Torgeir sin kunnskap om komponentvalg og designerfaring ved realisering av kvalitetselektronikk 

Av verktøy har Jon Torgeir bred erfaring med ulike plattformer for elektronikkdesign og simuleringer, selskapets hovedverktøy er Altium Designer. 

I tillegg til å være en av Midt-Norges mest erfarne elektronikkdesignere har Jon Torger personlig engasjement for selve utviklingsprosessen. Dermed blir han ofte den som styrer fremdrift og sørger for at selskapets kunder føler seg trygg på leveransen, både underveis i prosjektet og ved overlevering av dokumentasjon og ferdig testet produkt. 

Roar-Larsen-rund

Roar Larsen

Senior SW ingeniør 

Roar har jobbet med utvikling av programvare i flere tiår og er en erfaren, produktiv, selvstendig og meget systematisk ingeniør som vi er stolt av å få med på laget det siste året. 

Roar har i tillegg til generell SW utvikling jobbet mye med maskin Vision systemer, GUI og SW knyttet til bildeanalyse og kamerasystemer.  

Her har Tangen Engineering virkelig fått med seg en meget dedikert senior ingeniør som har lang fartstid innen industriell programvare.  

Roger-Sinnes-rund

Roger Sinnes

Senior Mekanisk design

Roger er gruppens mekaniske designer og ikke minst erfarne finmekaniker. Bakgrunn som verktøymaker og videreutdanning som tekniker innen mekanikkfaget samt lang fartstid innen mekanisk design og bearbeiding. Foretrukket verktøy er SolidWorks når det kommer til mekanisk 2D/3D konstruksjon.

Roger blir trukket inn i alle jobber hvor utviklingsjobben også omfatter mekaniske deler. Med sin lange fartstid, sans for nøyaktighet, materialkunnskap og evne til å finne smarte løsninger bistår han våre kunder med gode ideer og ferdig produksjonsunderlag.

Vivian Larsen-1

Vivian Hugås Larsen

Daglig leder 

Vivian er selskapets trygghet når det kommer til administrasjon og ledelse. Med sin ryddighet og etter hvert mange års erfaring i denne posisjonen har hun full oversikt og kontroll over selskapets aktiviteter.

Vivian tar hånd om gruppens ansatte på en utmerket og trygg måte, men bidrar også med sin detaljerte oversikt når det kommer til leveranser, prosjekter, kontrakter og kundekontakt.

Vivian har en egen evne til å finne dyktige lagspillere og jobber kontinuerlig med å utvikle et allerede godt team med dyktige ingeniører.

Arve-Leren-rund

Arve Leren

Salgssjef 

Arve har en allsidig teknisk bakgrunn fra ulike prosjekter og bransjer og er en naturlig diskusjonspartner mot nye og eksisterende kunder i planlegginga av nye utviklingsløp. Han hjelper våre kunder å finne gode løsninger for veien videre og er god på å dedikere riktig ressurser til ulike utviklingsbehov. 

Arve har etablert et stort nettverk mot produsenter og leverandører av teknologiprodukter og tjenester både nasjonalt og internasjonalt, noe som både selskapet og kundene nyter godt av.

 

Per-Steinar-Valstad-rund1

Per Steinar Valstad

Produksjonsleder 

Tangen Engineering har et søsterselskap, Polyteknikk AS, som driver med skiltproduksjon, teknisk merking og lett maskinering. Per Steinar leies ut fulltid i Polyteknikk som produksjonsleder. Per Steinar er nøye, effektiv og meget serviceorientert! Han er opptatt av å være fleksibel og løsningsorientert slik at kundene blir fornøyd!